Dane kontaktowe Zakładu (ZPC)

SEKRETARIAT

mgr Żebracka-Mach Justyna

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 12 piętro VIII, p. 802

tel. 32/2088751 e-mal: jzebracka-mach@sum.edu.pl