Efekty kształcenia (ZPwGiP)

Zajęcia dydaktyczne

Efekty kształcenia GiOG -  I rok sem. I 2018/2019

Efekty kształcenia GiOG -  II rok sem. III 2018/2019

Efekty kształcenia - Opieka specjalistyczna w poł., gin. i neonatologiiuroginekologia I rok PŁUS/PŁUN 2018/2019

Efekty kształcenia - Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne III rok sem. V 2018/2019

Tematyka zajęć - Pilęgniarstwo położniczo-ginekologiczne III rok sem.V 2018/2019