PRAKTYKI ZAWODOWE I stopień

kierunek Położnictwo studia I stopnia

Dokumentacja dodatkowa do zawarcia umowy w sprawie realizacji praktyk

Kryteria doboru placówek

Zadania opiekuna w placówce

 

Programy praktyki zawodowej dla cyklu kształcenia 2019-2022 - aktualny I rok studiów I stopnia 

1. Program praktyk z przedmiotu Anestezjologia i stany zagrożenia życia OS-AiSZŻ - 40 godz. 

2. Program praktyk z przedmiotu Chirurgia OS-Chir - 40 godz.

3. Program praktyk z przedmiotu Choroby wewnętrzne OS-ChW - 40 godz. 

4. Program praktyk z przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna OS-GiOG - 200 godz.

5. Program praktyk z przedmiotu Neonatologia i opieka neonatologiczna OS-NiON - 80 godz.

6. Program praktyk z przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne OS-PiPP - 40 godz.

7. Program praktyk z przedmiotu Położnictwo i opieka położnicza OS-PiOP - 200 godz. 

8. Program praktyk z przedmiotu Podstawy opieki położniczej POP-POP - 80 godz. 

9. Program praktyk z przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna POP-POZ - 80 godz.

10. Program praktyk z przedmiotu Psychiatria OS-PSCH - 40 godz.

11. Program praktyk z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu OS-TPiPP - 360 godz.

 

Programy praktyki zawodowej dla cyklu kształcenia 2018-2021 oraz 2017-2020 - aktualny II i III rok studiów I stopnia 

1. Program praktyk z przedmiotu Anestezjologia i stany zagrożenia życia - 40 godz. 

2. Program praktyk z przedmiotu Chirurgia - 40 godz.

3. Program praktyk z przedmiotu Choroby wewnętrzne - 40 godz. 

4. Programpraktyk z przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna - 200 godz.

5. Program praktyk z przedmiotu Neonatologia i opieka neonatologiczna - 80 godz.

6. Program praktyk z przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - 40 godz.

7. Program praktyk z przedmiotu Położnictwo i opieka położnicza - 200 godz. 

8. Program praktyk z przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna - 80 godz.

9. Program praktyk z przedmiotu Psychiatria - 40 godz.

10. Program praktyk z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu - 360 godz.

 

Warunki zaliczenia praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020  akt. 13.11.2019

 

Karta rozliczenia praktyk II semestr 2019/2020

Karta rozliczenia praktyk IV semestr 2019/2020

Karta rozliczenia praktyk VI semestr 2019/2020

 

PARTOGRAM WZÓR SUM  2019/2020 (druk dwustronny) akt. 24.02.2019 r. 

 

Proces pielęgnowania GIN

Proces pielęgnowania PC

Proces pielęgnowania P-N

Proces pielęgnowania - SP

Kryteria oceny procesu pielęgnowania

 

Grafik

Przykład raportu / ODDZIAŁ

Przykład raportu / SP

 

SCHEMAT PRAKTYK ZAWODOWYCH 2019/2020

 

 

Wykaz opiekunów praktyk zawodowych z ramienia uczelni - 2019/2020 zm. 25.11.2019

 

 

Zaktualizowano dnia 25 listopada 2019 r. - B. Kotlarz