PRAKTYKI ZAWODOWE II stopień

kierunek Położnictwo studia II stopnia

 

 

                                                                                   

Oiekun praktyki zawodowej na kierunku Położnictwo z ramienia Uczelni, studia II stopnia 

mgr Katarzyna Stawicka

Grafik (cykl kształcenia 2018-2020)

Grafik (cykl kształcenia 2019-2021)

 

Organizacja i przebieg praktyki zawodowej z przedmiotu Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii - 160 godz. studia II stopnia, II rok (sem. III i IV) 2019/2020 (cykl kształcenia 2018-2020)

 

Organizacja praktyki zawodowej dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku położnictwo  obow. od roku akademickiego 2019/2020 (cykl kształcenia 2019-2021)

 

Schemat praktyk w roku akademickim 2019/2020 studia II stopnia

 

Karta rozliczenia semestralnego - II semestr 2019/2020

Karta rozliczenia semestralnego - IV semestr 2019/2020

 

 

Dokumenty związane z realizacją praktyk zawodowych należy

składać i odbierać

w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

w godzinach pracy Dziekanatu.

 

 

Zaktualizowano dnia 5 listopada 2019 r. - B. Kotlarz