Zajęcia dydaktyczne (OKGiP)

Plan zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2; Oddział Ginekologiczno-Położniczy Pawilon A, piętra 1 – 4  zgodnie z harmonogramem z Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Ginekologia i opieka ginekologiczna Położnictwo studia I stopnia rok II sem. III 

Karta przdmiotu ( sylabus 2020-2023 )

Karta przdmiotu ( sylabus 2019-2020 )

Efekty uczenia

Położnictwo i opieka położnicza Położnictwo studia I stopnia rok II sem. III 

Karta przdmiotu ( sylabus 2020-2023 )

Karta przdmiotu ( sylabus 2019-2020 )

Efekty uczenia

Obrazowanie w położnictwie i ginekologii studia II stopnia rok I sem. I

Karta przedmiotu (sylabus)

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ