Zajęcia dydaktyczne (OKGiP)

Plan zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2; Oddział Ginekologiczno-Położniczy Pawilon A, piętra 1 – 4  zgodnie z harmonogramem z Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach.

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH