EGZAMIN - GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA (ZPwGiP)

Wyniki egzaminu poprawkowego

Wyniki egzaminu

 

Komunikat I

dot. egzaminu z przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA
dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku: Położnictwo

 

Egzamin z przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA

odbędzie się dnia 03.02.2020 r. o godz. 10:00 w salach nr:

105 CD (wg. listy alfabetycznej nazwiska studentów od A do D)

106 CD (wg. listy alfabetycznej nazwiska studentów od E do K)

112 CD  (wg. listy alfabetycznej nazwiska studentów od L do Ż)

 

 Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie z przedmiotu

ginekologia i opieka ginekologiczna

Lista studentów dopuszczonych  do egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie.

    

Proszę na egzamin przybyć 30 minut wcześniej. Przed wejściem na salę 
należy okazać dowód tożsamości Komisji Egzaminacyjnej.

Zagadnienia do egzaminu

 

dr hab. Urszula Sioma-Markowska
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie