EGZAMIN - GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA (ZPwGiP)

Komunikat I

dot. egzaminu z przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA
dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku: Położnictwo

 

Egzamin ustny z przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA
odbędzie się w dniach 11.02.2019 r., 12.02.2019 r. o godz. 10:00 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katowice – Ligota, ul. Medyków 12, piętro II

(informacja dot. sal, w których będzie odbywał się egzamin oraz podział studentów zdających w poszczególnych salach zostanie zamieszczony w późniejszym terminie)

    Lista studentów dopuszczonych do egzaminu zostanie podana po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akad. 2018/19.

    Proszę na egzamin przybyć 30 minut wcześniej. Przed wejściem na egzamin należy okazać dowód tożsamości Komisji Egzaminacyjnej.


Zagadnienia do egzaminu

 

dr hab. Urszula Sioma-Markowska
Adiunkt habilitowany Katedry Zdrowia Kobiety
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie