EGZAMIN - POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE

 Komunikat I

dot. egzaminu z przedmiotu POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
dla studentów III roku studiów licencjackich kierunku: Pielęgniarstwo

 

Egzamin z przedmiotu POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE 

odbędzie się dnia 06.02.2019 r. o godz. 10:00 w salach nr:

112 CD (91 osób wg. listy alfabetycznej studentów od numeru 1 do 91)

109 ZTM (91 osób wg. listy alfabetycznej studentów od numeru 92 do 182)

 

Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie z przedmiotu

położnictwo, ginekologia oraz pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne.

Lista studentów dopuszczonych  do egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie.

    

Proszę na egzamin przybyć 30 minut wcześniej. Przed wejściem na salę 
należy okazać dowód tożsamości Komisji Egzaminacyjnej.


Zagadnienia do egzaminu

 

dr hab. Urszula Sioma-Markowska
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie