PRACE DYPLOMOWE (LIC. i MGR)

Obszary i kierunki zainteresowań naukowych Zakładu

Studenci mogą realizować prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) w następujących obszarach i zainteresowaniach naukowych:

1. Psychoprofilaktyka w położnictwie i ginekologii.

2. Opieka okołoporodowa.

3. Zagadnienia z patologii ciąży.

4. Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem.

5. Ginekologia operacyjna i ginekologia onkologiczna.