Pracownicy Zakładu (ZPwGiP)

Kadra Naukowa

dr hab. Sioma - Markowska Urszula – adiunkt habilitowany/Kierownik Zakładu             

dr n. o zdr. Machura Mariola - asystent                                                          

dr n. o zdr. Krawczyk Patrycja - wykładowca                                                

mgr Kubaszewska Sylwia - wykładowca

 

dr hab. Michalski Bogdan - adiunkt habilitowany