Pracownicy Zakładu (ZPwGiP)

Kadra Naukowa

dr hab. Sioma - Markowska Urszula – adiunkt habilitowany/Kierownik Zakładu; e-mail: urszula.markowska@sum.edu.pl             

dr n. o zdr. Machura Mariola - asystent; e-mail: mmachura@sum.edu.pl                                                          

dr n. o zdr. Krawczyk Patrycja - wykładowca; e-mail: pkrawczyk@sum.edu.pl                                               

mgr Kubaszewska Sylwia - wykładowca; e-mail: skubaszewska@sum.edu.pl 

 

dr hab. Michalski Bogdan - adiunkt habilitowany; e-mail: bmichalski@sum.edu.pl 

mgr Perlak Małgorzata; e-mail: mperlak@sum.edu.pl

mgr Wojtyla Anna

 

KONSULTACJE