Dydaktyka 2019/2020 (ZPChK)

Zajęcia dydaktyczne, semestr letni

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

Studia I stopnia

 

Przedmiot: Badanie fizykalne, I rok, II semestr, 03.05.2020 r. 

Sylabus

Warunki zaliczenia

Literatura do przedmiotu

 

Przedmiot: Położnictwo i opieka położnicza, I rok, II semestr, zm. 02.05.2020 r.

Sylabus 

Literatura do przedmiotu

Warunki zaliczenia

Kryteria oceny procesu  pielęgnowania

Proces pielęgnowania - PN

Proces pielęgnowania - PC

Kryteria oceny prezentacji naukowej

Kryteria oceny edukacji zdrowotnej

 

Przedmiot: Techniki położnicze i prowadzenie porodu, I rok, II semestr, zm. 02.05.2020 r. 

Sylabus

Warunki zaliczenia

 

Przedmiot: Położnictwo i opieka położnicza, II rok, IV semestr, 

Sylabus

Literatura do przedmiotu

Warunki zaliczenia

Kryteria oceny procesu  pielęgnowania

Proces pielęgnowania - PC

Proces pielęgnowania - PN

Kryteria oceny prezentacji naukowej

 

Przedmiot: Techniki położnicze i prowadzenie porodu, III rok, VI semestr, 

TPiPP POL III, sem. VI  2019/2020 - ćwiczenia, 04.03.2020 r.

TPiPP POL III, sem. VI 2019/2020- zajęcia praktyczne, 04.05.2020 r.

Sylabus

Literatura do przedmiotu

Warunki zaliczenia

 

Studia II stopnia

 

Przedmiot: Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii - Szkoła Rodzenia, II rok, semestr IV, studia II stopnia stacjonarne, zm. 03.05.2020 r. 

Literatura do przedmiotu

Warunki zaliczenia

Kryteria oceny recenzji artykułu

Zasady redagowania artykułu naukowego

 

Przedmiot: Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii - Szkoła Rodzenia, II rok, semestr IV, studia II stopnia niestacjonarne, 18.02.2020 r. 

Literatura do przedmiotu

Warunki zaliczenia

Kryteria oceny recenzji artykułu

Zasady redagowania artykułu naukowego

 

Przedmiot: Poradnictwo Laktacyjne, I rok , sem. II, studia II stopnia niestacjonarne, 

Warunki zaliczenia

 

Przedmiot: Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii - opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą z niepełnosprawnością II rok, semestr IV, studia II stopnia stacjonarne, 18.02.2020 r. 

Kryteria oceny edukacji

Warunki zaliczenia

Literatura do przedmiotu

 

Przedmiot: Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii - opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą z niepełnosprawnością II rok, semestr IV, studia II stopnia niestacjonarne, 18.02.2020 r. 

Kryteria oceny edukacji

Warunki zaliczenia

Literatura do przedmiotu

  

Wykaz placówek realizacji zajęć dydaktycznych 2019/2020