Dydaktyka 2023/2024 (ZPChK)

Zajęcia dydaktyczne - semestr letni 2023/2024

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

Studia I stopnia

 

Przedmiot: Położnictwo i opieka położnicza I rok, semestr II 25.04.2024 r. 

               

Karta przedmiotu (sylabus)

Regulamin przedmiotu

Kryteria oceny procesu pielęgnowania

Proces pielęgnowania - PN

Proces pielęgnowania - PC

Kryteria oceny prezentacji naukowej

Kryteria oceny edukacji zdrowotnej

  

Przedmiot: Położnictwo i opieka położnicza II rok, semestr IV 26.03.2024 r. 

 

           

Karta przedmiotu

Regulamin przedmiotu

Kryteria oceny procesu pielęgnowania

Proces pielęgnowania - PC

Proces pielęgnowania - PN

Kryteria oceny prezentacji naukowej

 

 

Przedmiot: Techniki położnicze i prowadzenie porodu I rok, semestr II 23.05.2024 r.

 

 

Przedmiot: Techniki położnicze i prowadzenie porodu II rok, semestr IV 16.02.2024 r. 

               

Karta przedmiotu

Regulamin przedmiotu

 

Przedmiot: Techniki położnicze i prowadzenie porodu III rok, sem. VI

TPiPP - seminaria i symulacje 27.03.2024 r

TPiPP - zajęcia praktyczne  21.05.2024 r

 

 Karta przedmiotu

Regulamin przedmiotu

Literatura do przedmiotu

   

 

Przedmiot: Etyka zawodu położnej, rok III, sem. VI 25.04.2024 r. 

 

Studia II stopnia

Moduł: Edukacja w praktyce zawodowej położnej

Karta przedmiotu I rok

Karta przedmiotu II rok

Regulamin przedmiotu

Kryteria oceny - Szkoła Rodzenia

Konspekt zajęć - Szkoła Rodzenia

Plan edukacji - Szkoła Rodzenia

 

I rok 

EwPZP - Szkoła Rodzenia I rok. sem. II studia stacjonarne 23.05.2024 r.

EwPZP - Szkoła Rodzenia I rok. sem. II studia niestacjonarne 26.03.2024 r.

 

EwPZP - Poradnictwo laktacyjne I rok. sem. II studia stacjonarne 23.05.2024 r.

EwPZP - Poradnictwo laktacyjne I rok. sem. II studia niestacjonarne 24.04.2024 r.

 

 

II rok

EwPZP - Szkoła Rodzenia II rok. sem. IV studia stacjonarne 23.05.2024 r.

EwPZP - Szkoła Rodzenia II rok. sem. IV studia niestacjonarne 20.02.2024 r.

 

 

 Pozostałe zajęcia:

 II rok 

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych - II rok, sem. IV POUS 20.03.2024 r.

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych - II rok, sem. IV POUN 16.02.2024 r.

 

Karta przedmiotu POUS

Karta przedmiotu POUN

Regulamin przedmiotu

Kryteria oceny zastosowania terapii

 

 

Wprowadzenie do ordynowania leków i wypisywania recept - zajęcia uzupełniające dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

studia stacjonarne 8.03.2024 r. 

studia niestacjonarne 20.03.2024 r.

 

Karta przedmiotu

 

 

Wykaz placówek realizacji zajęć dydaktycznych