Dydaktyka 2019/2020 (ZPChK)

Zajęcia dydaktyczne, semestr zimowy

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO - studia I stopnia

Przedmiot: Badanie fizykalne, I rok, I semestr, 23.09.2019

Sylabus

Warunki zaliczenia

 

Przedmiot: Położnictwo i opieka położnicza, I rok, II semestr, 26.09.2019

Sylabus 26.09.2019

 

Przedmiot: Położnictwo i opieka położnicza, II rok, III semestr, zm. 3.10.2019

Sylabus

Warunki zaliczenia

Kryteria oceny procesu  pielęgnowania

Proces pielęgnowania - PC

Proces pielęgnowania - PN

Kryteria oceny prezentacji naukowej

 

 

Przedmiot: Techniki położnicze i prowadzenie porodu, III rok, V semestr, 

TPiPP POL III, sem. V  2019/2020 - ćwiczenia, zm. 28.10.2019 r. 

TPiPP POL III, sem. V 2019/2020- zajęcia praktyczne, zm. 16.10.2019 r.  

Efekty kształcenia/sylabus

Warunki zaliczenia

 

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO - studia II stopnia

Przedmiot: Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii - Szkoła Rodzenia, II rok, semestr III, studia II stopnia stacjonarne, 13.11.2019 r.

Warunki zaliczenia

 

Przedmiot: Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii - Szkoła Rodzenia, II rok, semestr III, studia II stopnia niestacjonarne, 18.10.2019 r.

Warunki zaliczenia

 

 

Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej I rok, semestr I, studia II stopnia stacjonarne, 09.10.2019 r.

Efekty kształcenia/sylabus  

Warunki zaliczenia

 

 

 

Wykaz placówek realizacji zajęć dydaktycznych 2019/2020