Katedra Zdrowia Kobiety

O nas

 

 

 

Statutowa działalność Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ w Katowicach SUM w Katowicach obejmuje swoim obszarem całokształt zdrowia i życia kobiety. Zainteresowania badawcze i naukowe poruszają zagadnienia profilaktyki chorób, sposobów i metod ich leczenia, wpływu różnych czynników społecznych, ekonomicznych oraz psychologicznych na stan zdrowia kobiety. Zakres badań obejmuje zarówno kobiety zdrowe jak i z różnymi schorzeniami, analiza badawcza ukierunkowana jest także na zdrowie kobiet w różnych grupach zawodowych i wiekowych.  W ramach działalności Katedry prowadzone są badania stanu zdrowia prokreacyjnego studentów i uczniów oraz ich poziomu wiedzy z zakresu edukacji seksualnej.

Od 2009 roku Katedra Zdrowia Kobiety obszar swoich zainteresowań poszerzył o zagadnienia niepełnosprawności zarówno fizycznej jak i intelektualnej kobiet i mężczyzn w rożnych przedziałach wiekowych. W ramach prac badawczych prowadzone są przez pracowników pogadanki, wykłady i praktyczne warsztaty o tematyce zdrowia ginekologicznego, seksualnego i prokreacyjnego. Celem działań jest podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz oswojenie z tematem dojrzewania i rozwoju seksualności. Pracownicy uczestniczą w Olimpiadach Specjalnych, Piknikach Zdrowotnych i innych formach spotkań z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

 

Kierunki prowadzonych badań obejmują w szczególności:

 • Zdrowie kobiety w różnych okresach życia.
 • Zagadnienia profilaktyki i leczenia chorób kobiecych.
 • Problematyka seksualności kobiet w różnych okresach życia.
 • Problematyka ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
 • Jakość życia seksualnego kobiet w poszczególnych okresach życia w aspekcie czynników: czynna aktywność fizyczna, zaburzenia odżywiania.
 • Jakość zdrowia ginekologicznego kobiet w poszczególnych okresach życia w aspekcie różnych czynników: czynna aktywność fizyczna, otyłość i niedowaga.
 • Ocena jakości życia seksualnego kobiet w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa.
 • Jakość życia seksualnego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Problemy seksualności wieku dziecięcego i dojrzewania.
 • Ocena jakości życia seksualnego kobiet z niepełnosprawnością fizyczną.
 • Wpływ stosowania różnych form antykoncepcji hormonalnej na jakość życia seksualnego kobiet.
 • Ocena rozwoju psychoseksualnego dziewcząt i kobiet cierpiących na zaburzenia odżywiania.
 • Jakość życia seksualnego u osób dorosłych w przebiegu przewlekłych chorób ogólnoustrojowych.
 • Występowanie zespołu PCOS, insulinooporności i zaburzeń hormonalnych u dziewcząt i młodych kobiet.
 • Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt i młodych kobiet wyczynowo trenujących.
 • Jakość życia oraz wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia.
 • Zagadnienia edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.
 • Fizjologia i patologia ciąży i porodu.
 • Uroginekologia.
 • Endokrynologia ginekologiczna.
 • Ginekologia onkologiczna.