Dane kontaktowe Katedry

SEKRETARIAT

mgr Żebracka-Mach Justyna

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 12 pietro VIII, p. 802

tel./fax. 32/2088751 e-mal: jzebracka-mach@sum.edu.pl