Dane kontaktowe Zakładu (ZPP)

SEKRETARIAT

IWONA HANZEL

obsługa sekretariatu

ZAKŁADU PROPEDEUTYKI POŁOŻNICTWA

KATEDRY ZDROWIA KOBIETY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 12 piętro IV, p. 411

tel. 32/2088629, tel./fax 32/2088634 e-mal: ihanzel@sum.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY :

PONIEDZIAŁEK OD GODZINY  11.30 DO 14.00

ŚRODA              OD GODZINY    9.00 DO 14.00

PIĄTEK             OD GODZINY    9.00 DO 14.00