Dane kontaktowe Zakładu (ZPP)

SEKRETARIAT

IWONA HANZEL

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

40-752 Katowice, ul. Medyków 12 piętro IV, p. 411

tel. 32/2088629, tel./fax 32/2088634 e-mal: ihanzel@sum.edu.pl