Egzamin (ZPP)

Informacje

PRZEDMIOTY:

 • Podstawy opieki położniczej - I rok studiów. Egzamin OSCE  - 22,23,24,25,26.06.2020r.
  I termin poprawkowy - 2,3,4.09.2020r.
  II termin poprawkowy -10,11.09.2020r.
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu - III rok studiówEgzamin OSCE zdalny na platformie w czasie
  rzeczywistym
  w dniu 25.05.2020r.

          I termin poprawkowy - 01.06.2020r.
          II termin poprawkowy - 08.06.2020r.

 • Neonatologia i opieka neonatologiczna - III rok studiów. Egzamin - 04.02.2020r.

  „Uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 511 z późn. zm.) przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację(nagrywanie)”.