Pracownicy zakładu (ZPChK)

Kadra naukowa

 

 

dr n. o zdrowiu Izabela Mężyk - Kierownik Zakładu/starszy wykładowca

dr n. med.  Małgorzata Kazimierczak - asystent dydaktyczny

dr n. o zdrowiu Ewa Urbańska - asystent

mgr Agnieszka Kobiołka - wykładowca

mgr Barbara Kotlarz - wykładowca

mgr Anna Toporska - Rurańska - asystent dydaktyczny