Pracownicy zakładu (ZPChK)

Kadra naukowa

 dr n. o zdrowiu Izabela Mężyk - Kierownik Zakładu/starszy wykładowca

dr n. med.  Małgorzata Kazimierczak - asystent dydaktyczny

dr n. o zdrowiu Ewa Urbańska - asystent badawczo-dydaktyczny

mgr Agnieszka Kobiołka - wykładowca

mgr Barbara Kotlarz - wykładowca

mgr Anna Toporska - Rurańska - asystent dydaktyczny

mgr Paulina Obersztalska - asystent dydaktyczny

 

Konsultacje - zasady

październik 2020

listopad 2020

grudzień 2020

styczeń 2021