Informacje kontaktowe (ZPChK)

Adres

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 12

40-055 Katowice

 

Sekretariat:

mgr Justyna Żebracka-Mach

32/208 87 51

jzebracka-mach@sum.edu.pl

 

Konsultacje nauczycieli ZPChK -  luty 2020

                                          

 

Tel. pokój asystentów: 32/208 87 52