Informacje kontaktowe (ZPChK)

ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB KOBIECYCH

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

mgr Justyna Żebracka-Mach

32/208 87 51

jzebracka-mach@sum.edu.pl

 

Dr I. Mężyk - Kierownik Zakładu - pokój nr 802, tel: 32/208 87 51                       

Pracownicy Zakładu: dr E. Urbańska, mgr M. Całka, mgr A. Kobiołka, mgr Ż. Respondek, mgr Anna Toporska-Rurańska, mgr M. Witek-Królik - pokój nr 801, tel: 32/208 87 52

Pracownicy Zakładu: dr B. Kotlarz, dr E. Tobor, mgr A. Wojtala - pokój nr 803, tel: 32/208 87 53